Promovǎm traiul decent!

Combaterea sărăciei în rândul tinerilor prin mărirea salariului minim pe economie, care să reflecte costul real al vieții (conform ultimelor statistici, unul din doi tineri este sărac).